Jongensuur 25e jubileum

(This post is in Dutch. It’s about a non-binary/transmen self-help group that’s celebrating its 25 year jubilee. I will be the host of the final dialogue on this day that’s being held in the Amsterdam Historical Museum)

Soms kom je er na 25 jaar ineens achter dat je pionier was. En dat je oud bent. Deze zaterdag kunnen alle ouwe lullen zonder lul samen met mij herinneringen ophalen aan de goeie ouwe tijd van het Jongensuur: ik presenteer de dialoog tijdens het 25-jarig jubileum in het Amsterdam Museum.
Toegang gratis, iedereen welkom, maar geef je wel eerst op via de aanmeldlink onderin.

In samenwerking met het Amsterdam Museum organiseert het Jongensuur een lezing over het 25-jarig bestaan van de in Amsterdam opgerichte zelfhulpgroep het Jongensuur.

Sharing Histories – Queer History Talk #4 gaat over 25-jaar Jongensuur, een zelfhulpgroep voor transjongens en mensen die zich min of meer man voelen, opgericht in 1994 aan het Binnenkadijk in Amsterdam en nog steeds actief. De oprichters van het Jongensuur voelden zich in meerdere of mindere mate een jongen of man, maar wilden daarmee niet automatisch in een (transseksueel) hokje worden geplaatst.

Tim de Jong, één van de vier oprichters, geeft een lezing over de activiteiten van het Jongensuur. Welke herinneringen zijn er? Waar komt de naam het Jongensuur vandaan? Waar ging het over tijdens het Jongensuur en wat was én is het doel? Ter sprake komt ook de gespannen relatie tussen taal en genderdiversiteit in relatie tot de media. Want voordat we genderqueer gebruikten, waren er heel wat andere woorden.

Tijdens deze Queer History Talk tonen we portretten van leden en oud-leden van het Jongensuur gemaakt door Prins de Vos, en het beeld behorende bij de Hans Paul Verhoefprijs, die het Jongensuur ontving in 2001 voor hun bijdrage aan de emancipatie van transgender mensen. We nodigen publiek uit om mee te denken en praten of dit thuishoort in de collectie van het stadsmuseum.

De gespreksleiding is in handen van multimedia kunstenaar en transgender activist Jiro Ghianni

Hou je geschiedenis levend en/of leer deze kennen. De toegang bij vooraf aanmelden is gratis. We sluiten af met een informele netwerkborrel. Het eerste drankje is van het huis (= Amsterdam Museum).

Aanmelden kan via deze link: https://www.amsterdammuseum.nl/activiteiten/sharing-stories-%E2%80%93-queer-history-talks-3

Het Jongensuur www.hetjongensuur.nl
Tim de Jong blog https://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/index&id=timdejong
Jiro Ghianni & the Bosoms http://www.thebosoms.com

Me in my tuxedo presenting as the moderator.
Mirjam Sneeuwloper and I opening the “Hans Paul Verhoefprijs” award box as a proposal to be added to the museum collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star