Radio interview: Kulti Kulti

Afgelopen zaterdag 9 maart was ik de hoofdgast in de Kulti Kulti – LGBT+ Radioshow van Robert Weijers waarin ik over mijn kunst en mijzelf als gendergevorderde spreek.
In de uitzendtijd van MVS Gaystation bij SALTO stadsradio Amsterdam.

Nu online terug te luisteren:

kultikulti #68
met
Gert Hekma’s ABC van Perversies: “Zweep”,
audiocolumn: “Leaving Neverland”,
Marc Hesselink over The Rocky Horror Picture Show
en een vrolijk interview met mij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star