Comic: De aanval der Qualiens

(This post is in Dutch. Click here for the English translation of the comic).

Zelf erger ik me vaak aan strips die te ‘uitleggerig” of educatief zijn. Of waarvan ik het gevoel krijg dat ze me een expliciete mening op proberen te leggen, terwijl elke strip natuurlijk wel een boodschap heeft. Zeker die van mij Hoe suggereer je een boodschap die mensen aan het denken zet zonder dat het een preek wordt? Is kunst alleen goed als het meer dan 1 ding kan betekenen en ambigu blijft? Is een activistische strip eigenlijk altijd per definitie slecht want te sentimenteel?
Onderstaande vertaling maakte ik onlangs met het doel om deze in Kutlul Magazine te plaatsen, maar deze is geweigerd omdat het te ‘educatief’ zou zijn. Zelf zie ik dat niet zo.
Lees en geniet.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star