Exhibition news ‘MANIFEESSIE’

To all the fans of the bosoms: this post is in Dutch.
It is about our next exhibition!
It will be 10 years since september 11th, and now we are part of an exhibition that seeks to find out whether artists these days still have statements.
Ours is mainly about gender… And our maker Jiro will be present.

(continued in Dutch)

MANIFEESSIE
zondag 11 september . 16:00 – 21:00
Locatie De Witte Slagerij in Crooswijk
Rakstraat 2, Rotterdam.

Wees welkom op de expositie: kunsten en manifesten van 50 kunstenaars!

Zondag 11 september 16.00 – 21.00 uur expositie en feest!
Rakstraat (zijstraat Paradijslaan) te Crooswijk in Rotterdam

EXPO
De expositie bestaat uit een Witte Slagerij met muren vol zeer inhoudelijk interessante A4’s; kunstwerken en manifesten van 50 kunstenaars.
Daaronder liggen er stapels kopieën van de kunst en de teksten die tot een catalogus geraapt kunnen worden. Zo blijft er van deze korte actie een blijvend document waarmee de kunstenaars zich profileren.
Tijdens het evenement zijn optredens van deelnemers en andere genodigden.
En alle kunstwerken zijn te koop!

WAAROM
Belangrijke kunststromingen aan het begin van de 20ste eeuw kondigden zich aan via een manifest. Hebben wij als individuele kunstenaars, aan het begin van de 21ste eeuw, ieder ons eigen manifest?

MANIFEST
Manifest: “Een manifest of handvest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een mens of een groep.“ (Wikipedia)

KUNST EN LITERATUUR IN DE MAASSTAD
We verwachten een hoge kwaliteit van kunstwerken. Met veel inhoudelijke inbreng van de manifesten. Van deze tentoonstelling blijft een catalogus achter met een gedachtegoed van 50 hedendaagse kunstenaars en culturele ondernemers die zich manifesteren op een professionele manier. Het mag tot nadenken stemmen, mensen laten genieten en communiceren met publiek.

ORGANISATIE EN INITIATIEF
Door Vera Harmsen, Janna Kool en Theo Huijgens
ONDERSTEUNING
Stichting de Witte Slagerij en Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
FIETSROUTE
Het initiatief “Parfum de BoemBoem” neemt deze expositie op in hun fietsroute tijdens de ’24 uur cultuur’-kick-off.

One reply to “Exhibition news ‘MANIFEESSIE’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star