Week zonder geweld

This post is in Dutch only.

Ik geloof dat strips een andere kijk kunnen geven op grote maatschappelijke problemen. En een andere kijk kan zomaar ineens tot verbetering leiden. Daarom maak ik dit cartoonblog natuurlijk.
Soms zijn de problemen wel érg groot, maar als je solidair wilt zijn, kun je altijd nog voor jezelf, als individu, de keuze maken dat jíj er in ieder geval iets aan doet, hoe klein ook.
Deze week is de “Week Zonder Geweld”. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor één van de meest omvangrijke vormen van geweld in onze samenleving: huiselijk geweld. De WE CAN-campagne vraagt organisaties en individuen om zich uit te spreken. Mijn werkgever MOVISIE doet daar ook aan mee. Zelf heb ik er een aantal cartoons over gemaakt die ik in de kantoorruimtes – als paaseieren – verstop, om zodoende langzaam in ‘t onderbewuste van de waarnemers te kruipen…

cg

sint

WE CAN is een bewustwordingscampagne. Changemakers en coalitiepartners brengen een verandering teweeg door informatie te verstrekken en de discussie aan te gaan over verschillende vormen van geweld. Door mensen aan elkaar te laten vertellen over geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, kunnen vooroordelen en gedrag veranderen.
Iedereen kan zélf ook changemaker worden: www.wecan.nl
© Jiro

3 replies to “Week zonder geweld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star