Een Borst-formatie

(To english speaking readers: today’s post is in Dutch only. It’s about the coalition formation of the Dutch government, which apparantly can only be done by men. In Dutch history only one female ever was formation-negotiator, and funnily enough her last name was ‘Breast’)

Kijk toch eens aan:
dit kan geen toeval meer zijn!
Iemand moet onze Cartoon #3 gezien hebben…
Ironisch genoeg: de enige formateur met borsten die we ooit hebben gehad, had als achternaam ook nog eens ‘Borst.’
Je zou toch denken dat er ergens in Nederland nog wel een ander persoon met borsten moet rondlopen – en een leuke achternaam – die ook nog eens een formatie kan leiden…?

Een vrouw had gezien dat er bezwaren waren

Els Borst, de eerste en enige vrouwelijke informateur die Nederland ooit gehad heeft, vindt het ’geen slecht idee’ als er nu een vrouw tot informateur wordt benoemd. Maar niet tot elke prijs: „Het is belangrijker dat iemand geschikt is. We moeten niet naar een vrouw gaan zoeken als een betere man daardoor wordt veronachtzaamd.”

Vroeg of laat begint er altijd wel iemand over de bijna volstrekte afwezigheid van vrouwen tijdens formaties. Reeds in maart zei Gerdi Verbeet (PvdA), voorzitter van de Tweede Kamer en in die hoedanigheid vaste adviseur van de koningin, dat ze dit keer graag een vrouw zag aantreden als informateur. En zondag pleitte oud-minister Sybilla Dekker (VVD) voor een duo, van wie de helft vrouw zou moeten zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star